Biuro rachunkowe Bydgoszcz - oferuje:

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie ewidencji podatkowej w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wnip
 • obsługa płacowo-kadrowa w tym: sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji ZUS i inne
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • bezpłatną pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • wystawianie zaświadczeń
 • reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi
 • sporządzanie analiz finansowych